Marathi Status Categories


Latest Status Messages in Marathi | Page 3

People like to express there feelings through Marathi status messages on Whatsapp, Facebook, Twitter and other mediums. Here is our latest collection of latest Marathi status messages for Whatsapp & Facebook. Express your feelings through our latest status messages for your WhatsApp Facebook. This is Status Messages collection Page number 3
सुंदर दिवसाची सुंदर सुरुवात, नाजूक उन्हाची प्रेमळ साद, मंजुळ वाऱ्याची हळुवार हालचाल, रोज तुमच्या आयुष्यात येवो सुंदर सकाळ…
Facebook Twitter
Posted in Good Morning
जगातील सर्वात मोठी वेदना म्हणजे, आपण ज्या व्यक्तीवर सर्वात जास्त प्रेम, करतो तिच्या शेजारी बसने….
Facebook Twitter
Posted in Love
प्रेमात असो कि दवाखान्यात सगळे एकच विचारतात Serious आहे का.
Facebook Twitter
Posted in Love
जर खर ‪‎प्रेम‬ असेल तर दुसरा कोणता व्यक्ती आवडत नाही…..आवडलाच तर ते खर प्रेम नाही..
Facebook Twitter
Posted in Love
जगासाठी कुणीही नसलेली व्यक्ती आपल्यासाठी ‪‎विशेष‬ असते….
Facebook Twitter
Posted in Love

 

1 2 3
 
 
Top Search Terms
 

Like Us