Marathi Status Categories


Marathi funny Status Messages

Collection of latest Marathi funny Status Messages, funny Status Messages for Whatsapp, facebook, hike etc, Marathi Status messages on funny, funny status messages about funny, Marathi Short messages on funny, SMS page 1. If you like our funny status messages collection, please share with your friends.

जिंकणं तर माझ्या रक्तातच आहे. आणि हरणं? ती जंगलात राहतात
Facebook Twitter
Harane  Funny  
मुलगा: तुटलेल्या हृदयावर प्रेम करशील, की हृदय तुटेपर्यंत प्रेम करशील…?? मुलगी: तुटलेल्या चपलेने मार खाशील, की चप्पल तुटेपर्यंत मार खाशील…??
Facebook Twitter
वडील अडाणी असतात आणि मुलगा चांगला शिकलेला असतो. ते दोघे रात्री एक ठिकाणी आपला तंबू (Tent) उभारतात आणि त्यात झोपी जातात… काही तासांनंतर वडील मुलाला उठवतात व म्हणतात, वडील: वर आकाशाकडे पहा आणि सांग काय दिसतंय..? मुलगा: मला लाखो तारे दिसताहेत. वडील: ते तुला काय सांगत आहेत? मुलगा: खगोलशात्राज्ञानुसार ते सांगतात कि लाखो आकाशगंगा आणि ग्रह आहेत. वडील: (एक मुस्कटात ठेवत) मुर्खा ते सांगत आहेत आपला तंबू चोरीला गेलेला आहे… ( शिक्षणाचा आणि अकलेचा काहीही संबंध नसतो ) तुम्हीही मुलाप्रमाऩेच विचार
Facebook Twitter
शिक्षक : उद्या ग्रुहपाठ नाही करून आणलास तर कोंबडा बनवेन… . . . . . . . पप्पू : ओके सर…पण जरा झणझणीत बनवा मी रॉयल स्टॅगचा खंबा घेऊन येतो…
Facebook Twitter
 
 
 
Top Search Terms
funny Status Messages, Marathi Status Messages, funny Status Messages For Whatsapp, Facebook. Marathi Status messages on funny, funny Short messages in Marathi, Marathi status messages about funny
 

Like Us